Wigglekart.se

Bostadsrättsföreningar måste se över alla alternativ

Som bostadsförening finns det begränsade möjligheter att få in pengar. Antalet medlemmar och boende går i de flesta inte att påverka särskilt mycket, speciellt inte i bostadsrättsfastigheter. Därför är det värt att överväga de få alternativ som finns. Råvindskonvertering är ett sådant alternativ.

En råvindskonvertering innebär att göra om en oinredd vind, ofta också oanvänd, till en bostadslägenhet. Syftet är att få in en eller flera medlemmar i bostadsrättsföreningen, och således också öka intäkterna och/eller minska kostnaderna. Utöver arbetet med att bygga om vinden finns det också juridiska och ekomiska delar att ta hänsyn till. Med rätt hjälp är det dock inte så komplicerat.

Så blir råvinden lönsam för bostadsrättsföreningen

När den globala ekonomin går dåligt påverkar detta också föreningar, vilket undersökningar har visat. Att se över alla alternativ till att skapa fler, moderna bostadsrätter är därför nästan ett måste i dag. Fler medlemmar i en bostadsrättsförening innebär inte automatiskt att ekonomin blir starkare – men i de flesta fall är det så. Se nedan för hur en råvindskonvertering kan förbättra din förenings ekonomi:

  • Intäkter vid försäljning av råvinden
  • Höjer värdet på hela fastigheten (Ett hus med 9 bostäder är generellt mer värt än ett med 8)
  • Fler boende betyder oftast mer pengar i BRF:n
  • Vinden isoleras vilket innebär lägre uppvärmningskostnader

Detta krävs för en råvindskonvertering

Det finns olika sätt att konvertera en råvind. Bostadsrättsföreningen kan välja att ta samtliga kostnader och all risk på egen hand. Det betyder också att föreningen står för administration, administrativa kostnader, utvecklingskostnader, renovering och allting annat.

Det andra alternativet blir allt vanligare, och innebär att bostadsrättsföreningen säljer råvinden till en extern part, vars uppgift är att göra bostadsrätten beboelig både praktiskt och juridiskt. Denna externa part säljer sedan bostadsrätten vidare till en person eller familj.

Fördelen med detta är att BRF:n inte behöver investera någonting på egen hand och inte heller ta någon risk. Om den tredje parten inte fullföljer sin del, tjänar inte tredje parten några pengar – vilket fungerar som en slags garanti för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. När det då är dags att rösta för om det är dags att göra någonting åt vinden eller andra outnyttjade lokaler i er fastighet, kan det vara värt att rösta ja.